Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

27-mei - 18:30
Mevr. P. Vervoorn uit Woerden

Kerkenraad

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad. Deze wordt gevormd door de predikant en door ambtsdragers. Deze ambtsdragers zijn door de gemeente voorgedragen  vrijwilligers.
Ambtsdragers worden door de predikant bevestigd in hun ambt. Een ambtstermijn bestaat uit maximaal drie keer vier jaar.

De Gereformeerde Kerk Ottoland kent verschillende ambten: pastorale ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en een jeugdouderling.
Een aantal ambtsdragers heeft een bijzondere taak, zoals de scriba (de secretaris van de kerkenraad) en de voorzitter.

Het moderamen, bestaand uit de voorzitter, de scriba, de predikant en een diaken, vormt  het dagelijks bestuur. Het moderamen bereidt in haar vergaderingen de agenda van de kerkenraadvergadering voor.
Tijdens de kerkenraad komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met visie ontwikkelen en beleid maken, met de organisatie, met uitwisseling van en informatie verstrekken over wat er speelt binnen de gemeente, de diverse teams en commissies.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen: 
Predikant:
Mirjam Kollenstaart

Ouderling - Voorzitter:
Hans Verkerk

Ouderling - Scriba:
Ada Aantjes

Pastorale ouderlingen:
Dikkie Bons
Teunis-Jan Bos
Han en Ellen Grootendorst
Aart en Bapke de Jong

Pastorale Medewerker
Elsa Alblas
Hans de Ruiter
Tineke van Wingerden

Ouderling Eredienst
Arie den Besten

Diakenen: 
Jaco VInk
Janneke Meerkerk
Ron Verwolf
Arie de Vos

Kerkrentmeesters:
Leo Bons
Gijs van Bruchem

Jeugdouderlingen:
Erik en Chretienne Blom

Bekijk ook onderliggende pagina's

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed